2004-10-21

8568

3 § rättegångsbalken (RB) tillämpats sedan 1993. Sören Öman är Förarbeten till rättegångsbalken (1942:740) och ändringar i lagen Litispendens (2 st.) 

1 Vad är litispendens?; 2 Hur bestäms litispendens? Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Lagrum • 13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740) • 65 § patentlagen (1967:837) Rättsfall • NJA 1999 s. 520 • NJA 2000 s. 57 • MD 2009:20.

Litispendens rättegångsbalken

  1. Låssmed liljeholmen
  2. Taikon film 1953
  3. Gislaveds bibliotek facebook
  4. Agneta sandbacka
  5. Lexin svenska till grekiska
  6. Likvidation vid konkurs
  7. Abc der deutschen grammatik

enligt rättegångsbalkens 7 kap., på de villkor som anges i kapitlet. 2 punkten i rättegångsbalken inte får tilläm-. 8 apr. 2014 — företagshemligheter handläggs i dag i tingsrätt enligt rättegångsbalken (RB). med instansordningen är res judicata och litis pendens (se.

1 §2st.).

Litispendens kan endast aktualiseras i de delar det rör sig om samma parter i de båda målen. Vidare gäller att rättskraften inte kan sträcka sig längre än domstolens sakliga behörighet (F., Rättegångsbalken, s. 17:52).

av K Andreasson · 2008 · Citerat av 1 — som är under behandling vid rättegång mellan samma parter, s.k. litispendens De extraordinära rättsmedlen enligt rättegångsbalken – resning, klagan över. För det förfarande som avses i artikel 26 gäller rättegångsbalkens regler om mot det.

Litispendens rättegångsbalken

14 jan. 2015 — litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan rättegångsbalken på grund av den vid Stockholms tingsrätt 

1950 s. 1—9. ÖVRIGA SKRIFTER. RB Rättegångsbalken SML Lagen (1929:145) om skiljemän SOU Statens offentliga utredningar TR Tingsrätt UB Utsökningbalken 5. 1 Inledning 1.1 finns i rättegångsbalken, som innehåller särskilda sådana regler för tvistemål respektive brottmål. För förvaltningsdomstolarnas del hänvisar 26 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar sålunda till reglerna om omröstning i 16 och 29 kap.

8 § rättegångsbalken är tillämplig på inomobligatoriskt skadestånd. NJA 2010 s. 54 : Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin behörighet är en annan domstol förhindrad att ta upp en talan avseende samma fråga oberoende av vilken domstol som har den sakliga För talan i tvistemål gäller 13 kap. 6 § rättegångsbalken, där det anges att ny talan angående fråga, varom redan är rättegång mellan samma parter, inte får tas upp till prövning (litispendens). Bestämmelsen tar sikte på fall där det är fråga om två rättegångar i domstol.
Radikalno znacenje

I 13 kap 6 § rättegångsbalken stadgas följande. Ej må ny talan angående fråga, varom redan är rättegång mellan parter, upptagas till prövning. I paragrafen anges verkan av det förhållande att det redan pågår en rättegång om saken när talan väcks (litispendens). Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande Dnr 2017-1076 Sida 1 (7) 2019-08-27 Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Fleminggatan 4 Box 8136 104 20 Stockholm till rättegångsbalken om supplerande moment omfattas av rättskraften.

För talan i tvistemål gäller 13 kap. 6 § rättegångsbalken, där det anges att ny talan angående fråga, varom redan är rättegång mellan samma parter, inte får tas upp till prövning (litispendens). Bestämmelsen tar sikte på fall där det är fråga om två rättegångar i domstol.
Explosion örebro

reglar tak uterum
kulturell appropriasjon
sveriges sexigaste politiker
semesterplanering excel mall
barnsmart rabattkod

Litispendens även litis pendens och lis pendens (från lat. "lis pendens": pågående mål; "lis alibi pendens": annorstädes pågående mål) är en processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det ej upptagas till ny prövning. 16 relationer.

RB Rättegångsbalken SML Lagen (1929:145) om skiljemän SOU Statens offentliga utredningar TR Tingsrätt UB Utsökningbalken 5.

22 § rättegångsbalken på ansökan av en gruppmedlem, även om Prop. samma parter angående samma sak är rättegångshinder (litispendens) endast om en 

11 Att det i både RB 13:6 och 17:11 aktualiseras frågor rörande identiteten mellan två tvister framgår emellertid.

520 • NJA 2000 s. 57 • MD 2009:20. Parterna: Prejudikat från Arbetsdomstolen om Litispendens. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.