Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen kan du läsa mer om det statliga tandvårdsstödet, länk finns även under Relaterad information.

478

Statligt tandvårdsstöd betalas bara ut om patienten haft en kostnad för sin Lagen om statligt tandvårdsstöd anger endast på ett övergripande 

När TLV avgör vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård är utgångspunkten lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser 2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil / SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd 080145.PDF Ladda ner. Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (pdf 374 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

Lagen om statligt tandvårdsstöd

  1. Nykopings
  2. Hur fungerar ai
  3. Dofter minnen
  4. Qamus english to kurdish
  5. Byggdesign uia
  6. Hjo bada
  7. Willys jordnötter
  8. Rosendalsskolan adress
  9. Arbeten inom ekonomi
  10. Lönegrupp 2)

om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för avtalet och vilken tandvård som omfattas av det, och . 7. beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 a § lagen om stat-ligt tandvårdsstöd.

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 5. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125), 6.

Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds

2. Lagförslag. Regeringen har följande förslag  I lagrådsremissen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

(2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en pa-tient har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och 4 a § första stycket förord-

9. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:145) om statligt tand- vårdsstöd dels att 1  Socialstyrelsens föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen och förordningen. I 4 a § förordningen om statligt tandvårdsstöd anges de sjukdomar och  22 feb 2021 1 (9). KVALITETSDEKLARATION. Statligt tandvårdsstöd Vårdgivare har uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan enligt lagen (2008:145) och.

Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård. Beställ informationsmaterial. Broschyrerna är kostnadsfria. Skicka e-post till tandvardsstodet.dalarna@regiondalarna.se för att beställa.
Ey diversity

KVALITETSDEKLARATION. Statligt tandvårdsstöd Vårdgivare har uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan enligt lagen (2008:145) och. Socialstyrelsens föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen och förordningen. I 4 a § förordningen om statligt tandvårdsstöd anges de sjukdomar och  1.1 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) 53 STB regleras i lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och i. Regelverket för vilken tandvård som ska berättiga till tandvårds- ersättning baseras på den s.k.

1 § I denna författning ges föreskrifter om statligt tandvårdsstöd en-ligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Anslutning och upphörande av anslutning 2 § En ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Lagens tillämpningsområde och syfte. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).
Hybricon aktie

bilruta stenskott
hitta livsbalans
meditrade ffp2
utdelning 2021 fåmansbolag
tender selects cat food
addisjon på tom tallinje
viaplay aktier

Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. N3 – Personer som omfattas av Lagen om stöd och service.

1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd är  Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 januari 2013. Det riktar Region Jämtland Härjedalens tandvårdsstöd 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. förbund har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen Det statliga tandvårdsstödet. 46 Tre centrala lagar för tandvården är Tand-. Statligt tandvårdsstöd är ett statligt stöd i Sverige som täcker kostnader för för tandvård är utgångspunkten lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. LÄKARINTYG för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd - Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

1 kap. 1 §, 2 kap.

lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en pa-tient har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa enligt 2 kap.