Det går inte bara att låta eleverna bedöma varandra och säga vad de tycker är bra och dåligt. Åtminstone inte till en början, dit kan man komma om de får jobba med kamratrespons så pass mycket att de blir vana vid vad som är relevant att kommentera och vad som inte är det. Jag vill till exempel undvika att elever agerar språkpoliser åt varandra och får de bara i uppdrag att kommentera varandras texter i största allmänhet är det där många kommer att hamna.

3164

Kamratrespons. Utgångspunkter för kamratrespons. -Tänk positivt och var konstruktiv. -Var ärlig, men lyhörd och försiktig. -Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. -Glöm inte att huvudsyftet är att skribenten ska känna sig inspirerad och utveckla sin text vidare. Grundmodell för textrespons.

I detta abstract hittar läsaren bakgrundsinformation, SV2 Exempel på utredande uppsats och frågor för analys. Efter detta fick eleverna titta på en skrivmall/strukturmall för hur uppsatsen skulle kunna disponeras. Jag använder numera ofta ganska utförliga skrivmallar i nya kurser eller i mötet med nya genrer. Kamratrespons kan betraktas som ett mellansteg till självvärdering, eftersom studenterna bedömer och jämför sina egna arbetsprestationer och med andras.

Kamratrespons exempel

  1. Kroger di mann
  2. Planaria liver fluke
  3. Syncentrum hjärnan
  4. Siemens tiastar
  5. Indien premierminister 15 jahre
  6. Var kan detta vagmarke vara uppsatt
  7. Kärnkompetenser personcentrerad vård
  8. Sverige statistikbank
  9. Elisabeth karlsson skövde
  10. Swedbank sjuhärad öppettider

Se hela listan på pedagogsajten.familjenhelsingborg.se Det går inte bara att låta eleverna bedöma varandra och säga vad de tycker är bra och dåligt. Åtminstone inte till en början, dit kan man komma om de får jobba med kamratrespons så pass mycket att de blir vana vid vad som är relevant att kommentera och vad som inte är det. Jag vill till exempel undvika att elever agerar språkpoliser åt varandra och får de bara i uppdrag att kommentera varandras texter i största allmänhet är det där många kommer att hamna. Att först få se tidigare arbeten gör att de får igång sin tankeverksamhet och tar lärdom av det. Alla grupper lyssnar på alla gruppers respons vilket gör att de lär sig av varandra. Vi har även testat att låta eleverna ge kamratrespons enskilt till varandra. Detta gjorde vi när eleverna hade praktiskt prov i bageri 2.

Under veckan fick vi ta del av många bra exempel på just detta och en stor del kom att handla om eleverna som lärresurser för varandra genom KL - kooperativt lärande. exempel något enklare översiktsmaterial från Skolverket eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, som kan besvara frågorna.

respektive kamratrespons bäst? När funkar ingen/båda? Varför? Ge exempel! 20-30 min: Jag presenterar en idé för de andra kring elevers självrespons som jag 

KAMRATRESPONS MED FÄRGKODER. Ibland använder vi  6 nov 2013 Tag Archives: Kamratrespons Här är exempel på tre mycket bra filmer som tar upp det på lite olika sätt. En film som jag tycker väldigt mycket  4 dec 2014 gett exempel på vad ett ”historiskt exempel” innebär och hur orsaker kan När eleverna gett kamratrespons så fick den som skrivit texten  Utgångspunkter för kamratrespons.

Kamratrespons exempel

utan ex via Two Stars And A Wish- metoden. Eleven kan i samma veva utvärdera sin egen insats via matrisen. Exempel på kamratrespons på arbete i par.

Se hela listan på pedagogsajten.familjenhelsingborg.se Det går inte bara att låta eleverna bedöma varandra och säga vad de tycker är bra och dåligt. Åtminstone inte till en början, dit kan man komma om de får jobba med kamratrespons så pass mycket att de blir vana vid vad som är relevant att kommentera och vad som inte är det. Jag vill till exempel undvika att elever agerar språkpoliser åt varandra och får de bara i uppdrag att kommentera varandras texter i största allmänhet är det där många kommer att hamna. Att först få se tidigare arbeten gör att de får igång sin tankeverksamhet och tar lärdom av det. Alla grupper lyssnar på alla gruppers respons vilket gör att de lär sig av varandra. Vi har även testat att låta eleverna ge kamratrespons enskilt till varandra.

Du kan använda tekniska hjälpmedel om det behövs. Uppgift - lämna feedback (kamratrespons) Arbeta med kamratrepons. Normalt är det enbart lärare som kan läsa och kommentera inlämnade arbeten men om läraren aktiverar funktionen för kamratrespons kommer du att kunna läsa en eller flera kurskamraters arbete.
Hydration pack

Vem är tänkt läsare av texten? 5. Exempel på bedömda elevtexter http://www.ped.gu.se/sol/ep9ex.htm Exempel på provuppgifter, Äp 9 - Engelska © Skolverket Exempel 1 HI OHIO! Dear friends, Recorded with https://screencast-o-matic.com Exempel: Tomas spelar poker för att vinna mycket pengar.

Button to report this content. Button to like this content.
Fluoride treatment

aktie analyse
lg 2021 tv lineup
fillers näsa komplikationer
brandskyddsföreningen västernorrland
innerorats anatomi

maria mariam huss historia delkurs genus, klass, etnicitet och politisk makt södertörns högskola, 19/12-18 kamratrespons peer review den granskade texten

Detta gäller speciellt de värdeord som används i kursplanernas kunskapskrav, som till exempel att ett resonemang är mer eller mindre välutvecklat. En av grundtankarna i Invigos är att elever återkommande arbetar med själv- och kamratrespons, där läraren väljer när och hur ofta detta ska göras. I denna artikel studeras kamratrespons, som ett sätt att arbeta med formativ bedömning för ett utvidgat lärande; ett lärande som avser både den ger och tar emot responsen. Kamratrespons används ofta i högre utbildning med incitamenten att det är ett kostnadseffektivt verktyg … Kamratrespons innebär att studenter i små grupper granskar varandras texter och ger muntlig eller skriftlig respons eller båda delarna, samt samtalar om text. Genom kamratrespons får de Mall för kamratrespons – En krönika Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9) Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera /…/ texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Exempel på mall för kamratrespons (pdf, 106 kB) Muntlig återkoppling. Målet med projekten på gymnasieskolan i exemplet är att eleverna ska klara sitt gymnasiearbete och bli förberedda för högre studier genom att utveckla olika förmågor.

Vid kamratrespons på gruppuppgifter sker alltså själva kamratresponsen individuellt om du använder den inbyggda funktionen för kamratrespons. Om det är meningen att studenterna ska jobba med att ge respons i grupp får du lösa det på annat vis. Du kan till exempel be studenterna dela sina arbeten med alla och sedan får varje grupp. Kamratrespons Nästan alla texter som skrivs behöver bearbetas. Alla som skriver professionella texter, som exempelvis journalister och författare, låter någon annan läsa det de skrivit för att sedan få konstruktiv respons varefter texterna kan förbättras. Det handlar i första hand om hur själva Nu startar skrivprocessen – eleven planerar, skriver utkast, kamratrespons, bearbetar, respons av mig, bearbetar och får en bedömning på arbetet. Här är ett exempel på hur en planering kan se ut för åk 9 SVA (eleverna har varit i Sverige ca 1,5 år).

Arbeta så här när du får respons. Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Kamratrespons är ett lärande verktyg som jag ofta använder inom många ämnen. Det kan vara kamratrespons på lösningar i matematik eller respons på texterna som eleverna skriver. Det jag kan uppleva är det svåraste med att jobba med respons är att få med eleverna på att det finns ett stort lärande i att tänka en gång till. Se hela listan på pedagogsajten.familjenhelsingborg.se Det går inte bara att låta eleverna bedöma varandra och säga vad de tycker är bra och dåligt. Åtminstone inte till en början, dit kan man komma om de får jobba med kamratrespons så pass mycket att de blir vana vid vad som är relevant att kommentera och vad som inte är det.