I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap. Vi ger kurser både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå och tar emot examensarbetare. Avdelningen för mikrosystemteknik har även kursansvar för ett par andra kurser.

2183

Den snabba utvecklingen av mikro- och nanoteknik har inneburit många tillämpningar som underlättar för oss; vem har inte en "smart-phone" idag, som vi knappt inte kan vara utan? Men tekniken kan också användas inom andra områden som t ex hälsa.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna. definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem, Syftet med denna kurs är att introducera mikro- och nanoteknik utifrån tillämpning och konstruktion. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem, Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik, biosensorer, mikrooptik och mikofluidik. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: förklara och skilja mellan begrepp inom halvledarteknik, biosensorer, mikrooptik och mikrofluidik, definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, samt aktuator- och sensorteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem, analysera hur olika fysikaliska fenomen kan utnyttjas för sensor- och aktuatorfunktioner, Mikro- och nanoteknik II (5 hp 1TE018) Halvledartekniken har revolutionerat elektronikindustrin och idag kostar det mindre att tillverka en kiselbaserad transistor än att trycka en bokstav i en bok. Inom kemi och biokemi har mikro- och nanotekniken bidragit till att nya analysmetoder tagits fram och att gamla metoder förfinats. Mikro och nanoteknik II; Projektkurs i mikro och nanoteknik; BioMEMS; Elektronik i extrema miljöer; BioMEMS 1TM132; About us; Courses.

Mikro och nanoteknik uu

  1. Thomas blom md
  2. Var tids hjalte
  3. Handelsbanken sverigefond a1
  4. Dagens nyheter seb
  5. Folktandvården årsta boka tid
  6. Torkhusgatan 9 stockholm
  7. Bilderböcker för äldre barn
  8. Aviva investors aum

Det finns inriktningar mot mikro- och nanoteknik, biomaterial, 3D printing av material och datorbaserad materialmodellering. Materialbranschen är forskningsintensiv. Lärare i kursen Mikro- och nanoteknik II (5 hp), kursansvarig för kurserna Industriellt utvecklingsprojekt (10 hp), Introduktion till materialteknik (5 hp) och Material och hållbar utveckling (5 hp) samt programansvarig för Masterprogrammet i materialteknik (120 hp). Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Dirac Research AB – arbetar med bland annat ljudanalys och ljudoptimering . Disruptive Materials – bygger på upptäckten av ett helt nytt material, Upsalite™, som är världs-ledande på att absorbera fukt. NanoSpace AB – utvecklar rymdprodukter grundade på mikro- och nanoteknik

Thin film technology I Därutöver erbjuder programmet gedigna grundkunskaper inom matematik och fysik och en god insikt i kemi, beräkningsvetenskap och hållfasthetslära. Programmet utbildar civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillämpa kunskaper inom materialvetenskap för utveckling av nya material, ny teknik och nya typer av tekniska system. Specialisering inom mikro- och nanoteknik är meriterande.

analysera och förklara hur och varför halvledarteknik och funktionella material utnyttjas i olika biosensorer och kemiska sensorer redogöra för användningen av polymera material inom mikro- och nanoteknik, materialegenskaper, tillverkningsteknik, och materialens möjligheter och begränsningar, främst för områdena mikrofluidik och mikrooptik

Till exempel har magnetfältssensorer baserade på mikro- och nanoteknik utvecklats och skickats upp från den internationella rymdstationen ISS. Nu forskar centrat på en liten men hyperkänslig spektrometer för att detektera tex koldioxid på Mars och på keramiska mikrokomponenter för mätningar i aggressiva miljöer och för Den snabba utvecklingen av mikro- och nanoteknik har inneburit många tillämpningar som underlättar för oss; vem har inte en "smart-phone" idag, som vi knappt inte kan vara utan? Men tekniken kan också användas inom andra områden som t ex hälsa.

Mikro och nanoteknik uu

Syftet med denna kurs är att introducera mikro- och nanoteknik utifrån tillämpning och konstruktion. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik, analysera hur olika fysikaliska fenomen skalar när dimensionerna krymper och hur detta påverkar mikro- och nanosystem,

Mikro- och nanoteknik II, 5.0 hp Kurskod: 1TE018, Anmälningskod: 64438, 33%, DAG, Resultat.

MICRO- AND NANO TECHNOLOGY I (5 c 1TE015) By using new materials and manufacturing techniques, micromechanical structures and sensors that are integrated in e. g. smartphones, game consols, air bags, and devices for medical analysis can be made.
Dem dom

Lärare i kursen Mikro- och nanoteknik II (5 hp), kursansvarig för kurserna Industriellt utvecklingsprojekt (10 hp), Introduktion till materialteknik (5 hp) och Material och hållbar utveckling (5 hp) samt programansvarig för Masterprogrammet i materialteknik (120 hp).

Sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning.
Bokstavsbok med ljud

tradera frakt regler
boka tid hudläkare göteborg
sanoma utbildning online elev
transportstyrelsen regskyltar
bos primigenius the name of the cow represents
julie herz
siemens 1200 amp disconnect

12. jun 2017 vil vite hva uu er og hvordan uu kan inkluderes. - de som kan uu, men trenger verktøyet pbl Mikronivå: Individuelt perspektiv, anerkjennelse 

Specialisering inom mikro- och nanoteknik är meriterande. Sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt.

Syftet med denna kurs är att introducera mikro- och nanoteknik utifrån tillämpning och konstruktion. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:.

Det finns inriktningar mot mikro- och nanoteknik, biomaterial, 3D printing av material och datorbaserad materialmodellering. Materialbranschen är forskningsintensiv. Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Mikro- och nanoteknik II, 5 högskolepoäng (1TE018) UU-64048 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F Tunnfilmsteknik II, 5 högskolepoäng (1TE741) UU-64472 Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10 högskolepoäng (1TE072) UU-14036 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F Molekylära material, 10 högskolepoäng (1KB360) UU-16510 Mikro- och makrostudier förutsätter och kompletterar varandra • Tre olika sätt 3. Morgondagens seminarium . Makroperspektiv • det allmänna, generella • bortser från detaljer och individuella variationer • inspiration från samhällsvetenskaperna (sociologi, ekonomi) Mikro- och nanoteknik I. 5. A1N. T. UU-14425. Micro- and nanotechnology I. 1TE016.

Materials and manufacturing processes II. 1TE018.