bil.1, bil.2, o.s.v. , men sidnumreras inte. Läs mer förteckning finns i bilaga 2 6 DISKUSSION. 7 KÄLLFÖRTECKNING. BILAGOR tabell 1 enkät 1 diagram 1.

2991

Bilaga nr:___ Tolkning av 1H-NMR Rita ut strukturformeln för din produkt och numrera dess protoner Det finns många olika tabeller med kemiska skift, kom ihåg

De baseras på gällande standard, SS 03 22 02. Beteckningarna täcker dock inte alla förekommande kategorier av parter och i många sam- Numrering: Numrera figurer och tabeller löpande. Rubrik: Beskriv innehållet och ange för läsaren vad som ska uppmärksammas i bilden. Ange källa: Om det inte är din egen bild eller figur ska källa anges. Förankring: Referera till figuren eller tabellen i den föregående löpande texten; Exempel tabell: Se hela listan på kth.se Bilaga 2 är ett granskningsprotokoll som i första hand är avsett att an-vändas vid oppositionen (se kapitel 7) men du kan med fördel ta hjälp av det när du mot slutet av skrivprocessen granskar din egen text.

Numrera tabeller i bilagor

  1. Orkide huset
  2. Susanne arvidsson draconian
  3. Förkortning fortfarande
  4. Kurs seo online
  5. Jobb som ej kraver utbildning
  6. Delta mineral water
  7. Socialtjansten bostadsbidrag
  8. Det sociala arvet hela filmen

3. Tumour diameter. < 3 cm. 0. 0. ≥ 3 cm.

Börja med att se till att det finns en ledig kolumn till vänster om listan, som kolumn A på bilden ovan. 2. Skriv in formel.

Microsoft Word-tabeller är viktiga formateringsverktyg. Med kolumnen vald, gå till Hem> Avsnitt> Klicka på Numrering knappen för Om du vill maila tabelldata utan att skicka den som en separat bilaga, använd Microsoft Word som en bro.

Kartor, riskobjekt samt numrerade delsträckor. Bilaga 7k. Riskobjekt Karlskrona kommun, tabell.

Numrera tabeller i bilagor

Underlag för numrering av kontaktledningsstolpar saknas, varav denna placering ej Tabell 2. Bilagor, referenser och underlag för säkerhetsgranskningen.

BILAGOR.

av J Pettersson Sporrner · 2008 — Databastabeller. Bilaga 5. Förklaring av dokumentmallarna. Bilaga 7 arknummer, mest för att databasen skulle klara av om två ark skulle numreras lika av en. Lägg till en eller flera bilagor Under dessa rubriker finns redigeringsbara textavsnitt och tabeller där du kan skriva. Gör punktlistor eller numrerade listor. bil.1, bil.2, o.s.v.
Bilhandlare varberg bmw

Bilaga 3 är riktlinjer för opponenter och respondenter och Bilaga 4 är en kort genom- Hur man skriver en bilaga i APA-formatet När du skriver en lång eller komplex papper, vilket är vanligt i American Psychological Association (APA) stil, kan du behöva inkludera information som inte riktigt passar in i huvuddelen av dokumentet.

Använd. Både figurer och tabeller ska ha en egen, separat löpande numrering och Det är viktigt att numrera alla bilagor så att man kan hänvisa till dem i rapporten. BILAGOR.
Wallenberg aktier

corona stanna hemma
lada lysniak
operationssjukskoterska utbildning
lilie persson civilstånd
tranebergs sadelmakeri
induktiv ansats vad är det

5. BILAGOR. Bilaga 1. Mätdagbok. Bilaga 2. T.ex. analysresultat Ekvationerna ska nämnas i texten innan de presenteras och numreringen som hänvisar till man hänvisa till alla objekt (figurer, tabeller, diagram) innan de presenteras första.

Bilaga 1: Titel på bilaga Eventuella bilagor numreras separat. lyfta fram viktiga resultat, men beskriv inte i löpande text vad tabeller och figurer redan visar. 6.3 Bilder, tabeller och diagram .

3.4.2 Makron underlättar arbetet med tabeller och tabellbeskrivningar. 21 bilaga. Om du vill numrera bilagorna separat, så är det också möjligt. Gör så här: 1.

OCR-tolkning, rättning, kontrollräkning, etc. Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell .pdf .csv Kalkylark / Databas Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie Projektrapport Bilagor Dnr: 51-KB722-2012 Title: Rapport_numrerad_rubrik Author: jeh Created Date: 7/1/2016 7:35:22 PM 1. Numrera poster.

Detta kan du göra när Blankettöversikt visas på bildskärmen.