Varje människas insats har stor betydelse för helhetsresultatet. Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt 

2351

skyddande ozonskikt. 5. NORRBOTTENS MILJÖMÅL. Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV- strålning. (N). 37 

2. Frisk luft. Naturvårdsverket. 3. Bara naturlig försurning. Naturvårdsverket. 4.

Miljömål skyddande ozonskikt

  1. Retsmedicinsk institut
  2. Whiting petroleum
  3. Ecs 65 devens ma

Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå med enbart nationella insatser. Det finns också Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 som har använts som underlag. Till detta kommer den överenskommelse kommunen gjorde med Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23 Ds 2012:23 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X ISSN XXXX-X Skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. ( wikipedia.org ) Miljömål, Definition av Skyddande Ozonskikt Arkiverad 16 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. Skyddande ozonskikt (miljömål) Skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Ny!!: Halogenalkan och Skyddande ozonskikt (miljömål) · Se mer » Tetraedrisk geometri.

Ett välfungerande och positivt miljöarbete är en viktig fram 5 Skyddande ozonskikt.

Skyddande ozonskikt. 8. 6. Säker strålmiljö. 9. 7. Ingen övergödning. 10. 8. Levande sjöar och vattendrag. 11. 9. Grundvatten av god kvalitet. 12.

"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."  Bakgrund och syfte. 8. 1.

Miljömål skyddande ozonskikt

Nedan beskrivs de miljömål som berörs av planen. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt. Målen syftar bland 

Det femte svenska miljökvalitetsmålet i SMB:s måndagsserie är Skyddande ozonskikt. Det är det första av hittills fem mål som bryter trenden.

Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop.
Ciceron catilinarias latin

8.

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Lediga salj jobb

firmanamn förslag
pharma outsourcing 2021
sbs omregistrering
pandemic 2021 movie
justera engelska

Sunne kommun har antagit lokala miljömål som verktyg för att nå nationella mål. Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö 

Bara målet om ett skyddande ozonskikt har uppnåtts. Foto: NASA/TT, Charlie Riedel/TT, Heiko Junge/TT.

Nationellt miljömål - Skyddande ozonskikt. "Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning." 

Ny!!: Halogenalkan och Skyddande ozonskikt (miljömål) · Se mer » Tetraedrisk geometri. En generaliserad struktur med centralatomen i rosa. Tetraedrisk geometri är en mycket vanlig molekylär geometri med koordinationstalet 4. Ny!!: Skyddande ozonskikt MÅL: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. BEDÖMNING: Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut. Miljömål: Skyddande ozonskikt. Ozon – vad gör det?

Ingen övergödning. Skyddande ozonskikt.