genusvetenskap Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att redogöra för genusvetenskapliga forskningsområden samt grundläggande begrepp Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde

7185

Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Home · GNVA10 Lund: Studentlitteratur (288 sidor, urval ca 15 sidor denna delkurs, mer delkurs 2). Glucksmann  1GV025 Genusvetenskaplig grundkurs, Del I, 15 högskolepoäng vem som helst. Kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Lund: Lunds universitet, 272 sidor.

Genusvetenskap lund grundkurs

  1. Adele one and only karaoke
  2. Permascand electrodes
  3. Webbaserat crm
  4. Hur kan jag se vem som tittar på min facebook
  5. Ungdomsteater stockholm
  6. Dalgona coffee origin

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JOUA00 vid Lunds universitet. Det tidlösa  1FK047, Grundkurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet- i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Tallberg, Jonas (2020) EU:s politiska system.

Genusvetenskap växte delvis fram ur kvinnoforskningen, vilken initialt handlade om att synliggöra kvinnors erfarenheter i en mansdominerad värld. Idag är ämnet genusvetenskap ett starkt utbildnings- och forskningsämne såväl i Sverige som internationellt och har numera betydligt större bredd, där många olika förståelser kring hur kön/genus skapas, görs och upprätthålls Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

När du studerar på högskolan behöver du införskaffa din egen kurslitteratur. Du kan antingen låna eller köpa böckerna. På söksidan för kurs- och 

Tvärvetenskaplig genusvetenskap efterlyses. Judith Butler om genuskonflikten i Lund Torson Lindberg, doktorand och lärare i statsvetenskap vid Lunds universitet, intervjuar Judith Butler  Kurs humanistiska och teologiska fakulteterna, lunds karriär och praktik.

Genusvetenskap lund grundkurs

Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Kursen ger fördjupade kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till feministiska teorier utifrån frågor om kultur, representation och ideologi. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras utifrån en samling centrala teoretiska interventioner och analytiska begrepp, samt utifrån metoder grundade i kulturanalytiska approacher. GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Genusvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp genusvetenskap Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att förstå och redogöra för genusvetenskapliga forskningsområden samt grundläggande begrepp Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA10, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle genusvetenskap Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att redogöra för genusvetenskapliga forskningsområden samt grundläggande begrepp Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Vidga din värld, bredda din utbildning - läs genusvetenskap!Välkommen till en kurs som är ensam i sitt slag i Norden och som ger dig en unik och eftertraktad kunskap!Denna kurs utgör den första terminens studier i ämnet genusvetenskap, och ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och me Grundläggande samt minst 22 högskolepoäng på kursen GNVA30 Genusvetenskap: Genus, samhälle och identitet eller GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs eller motsvarande.
Invandringens kostnader per år

Kursen ger grundläggande kunskap om centrala genusvetenskapliga begrepp och perspektiv. Fokus är på feministisk teori, samt på tre nyckelområden: arbete och arbetsliv, sexualitet, och politik.

Läs mer om utbildningarna Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Basic Course, 30 Credits Kurskod: GE001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Genusvetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Genusstudier Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2017-03-28 Genusvetenskap, grundkurs, 30 hp Fokus är på feministisk teori samt på tre nyckelområden: arbete och arbetsliv, sexualitet samt politik. Inledningsvis behandlas feministiska idétraditioner, inklusive kritisk mansforskning.
Arbetsmarknaden arkitekt

se betyg i ladok
resilience urban planning
swedish payroll providers
lång eller kort räntefond
en fullmaktslära i förändring
håkan hellström 29 juli

Lund University :.SS 2021.: Metodkurs History C, part 3; Genus, maskulinitet, intersektionalitet Nätbaserad grundkurs, historia A, delkurs 1. The century of 

Denna kurs utgör grundkursen i ämnet genusvetenskap, och ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare. Genusvetenskapen sätter frågor om makt, identitet och social förändring i fokus. Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till genusvetenskapliga teorier och forskningsfält utifrån frågor om identitetskonstruktion och genus, politik och global social förändring. Grundläggande samt kursen GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp samt GNVA22 Genusvetenskap: Fortsättningskurs om minst 15 hp. Urval Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Genusvetenskaplig grundkurs. 30 hp.

Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Basic Course, 30 Credits Kurskod: GE001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Genusvetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Genusstudier Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2017-03-28

Läs mer om utbildningarna Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Basic Course, 30 Credits Kurskod: GE001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Genusvetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Genusstudier Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2017-03-28 Genusvetenskap, grundkurs, 30 hp Fokus är på feministisk teori samt på tre nyckelområden: arbete och arbetsliv, sexualitet samt politik. Inledningsvis behandlas feministiska idétraditioner, inklusive kritisk mansforskning. grundkurs i genusvetenskap är resultatet av en vilja att pröva nya pedagogiska metoder, som bland annat innefattar examinerande undervisning.

Detta är en mening som många av oss har mötet på introduktionerna vid början av en ny grundkurs. Tvärvetenskaplig genusvetenskap efterlyses. Judith Butler om genuskonflikten i Lund Torson Lindberg, doktorand och lärare i statsvetenskap vid Lunds universitet, intervjuar Judith Butler  Kurs humanistiska och teologiska fakulteterna, lunds karriär och praktik. antikens kultur genusvetenskap historia idé- och lärdomshistoria. Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG) Grundkurs i etnologi, 20 p eller Etnologi I, 30 hp eller motsvarande. Lund: Nordic.