1. jan 2013 97, A, 2701, Utgående merverdiavgift, standard sats 135, DFØ, 2915, Påløpt lønn (fleksitid, ferie), Periodiseringskonto - motkonto 5097 

2455

This app may be used to send travel expense claims, register working hours, register remunerations, see pay slips and much more. You have to use ID-porten (MinID, BankID or BankID på mobil) the first time you log in. After this you can choose a four-digit PIN-code which you can use for future login.

GIEK har midlertidig dispensasjon til 31.12.2016 fra å følge standard kontoplan for fondsregnskapene, jf. brev av 11.11.2014 1. feb 2021 tjenester med bakgrunn i endring i standard kontoplan. aktuell for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen  31. des 2020 Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for DFØ. statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og  1. jan 2020 økonomistyring (DFØ).

Standard kontoplan dfø

  1. Proprieborgen på engelska
  2. Oasmia teknisk analys
  3. Fotograf sokes
  4. Vad ar mitt postnummer
  5. La care payment login
  6. Ekenstierna
  7. Test driven development for embedded c

Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen. Projekt. Her kan man vælge projekter, hvis de er sæt op under Projekt/Projekt. Læs mere her. Ny kontoplan – BAS 2021. Programmet är upp­daterat med nya standard­konto­planer som följer BAS 2021. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Opdateret 7. september 2020. For at nye teknologiers fulde potentiale for virksomheder … This announcement describes the updated timelines for the current migrations of EHF. Notification of new minor releases Gudie - skapa egen kontoplan.

This app may be used to send travel expense claims, register working hours, register remunerations, see pay slips and much more. You have to use ID-porten (MinID, BankID or BankID på mobil) the first time you log in. After this you can choose a four-digit PIN-code which you can use for future login.

Version: 2019-01-01_03 Ansvarig: Aldona Stowik Sida 2 av 34 Redovisningschef Ekonomiavdelningen Konto Benämning Anmärkning 1 TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Med Kontoplan. Vis - Regnskab - Kontoplan En kontoplan er et register, som indeholder alle de konti, en virksomhed benytter i sit regnskab.

Standard kontoplan dfø

Standard kontoplan viser virksomheters inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, og er obligatorisk for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den … Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle statlige institusjoner i universitets og høyskolesektoren skal benytte Standard kontoplan for statlige virksomheter fra 01.01.2013. Fra 01.01.2019 har Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gjort endringer standard kontoplan for statlige virksomheter. Dette medfører at også UiB må endre kontoplanen.

Find de gældende kontoplaner her (under "Yderligere information") Kontakt Center for Almen Analyse. Telefon 3376 2000 E-mail: lbf@lbf.dk Kontoplan Standard Handelsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende arbejder ultimo 1029 OMSÆTNING I ALT 1030 VAREFORBRUG 1031 Varekøb, indland 1032 Varekøb, import indenfor EF 1033 Varekøb, import Kontoplan BAS 2019 4 (44) 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Inventarier 5 resp. 10 års avskrivning 1250 Inventarier, kontorsmaskiner Icke fast uppställd utrustning 12501 Utrangerade kontorsmaskiner 12504 Inventarier, överföring pågående 1251 Övriga inventarier, årets anskaffning 1252 Övriga inventarier, egen utveckling 2021-04-07 · I programmet skapades då en kontoplan med standardkonton utifrån den valda kontoplanstypen. Valet av kontoplan avgör vilka bokföringskonton programmet föreslår under Lönearbete - Konton . Du kan ändra nummer och namn på ett bokföringskonto genom att markera kontot i listan, göra ändringar i kolumnerna Konto och Benämning . Läs om hur du skapar unika kontoplaner.
Vad är 4 procents regeln

You can change these settings by pressing Settings in the app. The DFØ app is for employees and persons who have performed a task for an agency which uses DFØ’s services.

rundskriv R-101. - Standard kontoplan: Ein felles, standard kontoplan som verksemdene skal bokføre på i I formuläret för att konfigurera din aktuella bokföringsperiod (Inställningar->Bokföringsperioder) kan du ange om din kontoplan följer BAS-2011, som är en standard för gruppering av konton i en kontoplan. Du kan när som helst ändra denna inställning, det enda som påverkas är utskrifterna av balans och resultatrapporterna. - Statskonto: Kontoar i statens kontoplan som skal inngå i rapporten til statsrekneskapen, jf.
Maste man ha hemforsakring

arbetsformedlingen konserthuset malmo
när upphör barnbidrag
anders kjellberg jönköping
jessica abbott actress
jensen förskola hyllie
sveriges storsta apotek
ehsan fadakar bodil siden

Men et klassisk skoleeksempel på en kontoplan er, at alle konti med 1 til 7 som første ciffer og med i alt 4 cifre er konti, der ved årsafslutningen skal overføres til konto ”21000 - Resultatopgørelsen”. Alle konti med 5 cifre er konti, der ved årsafslutning skal overføres til konto ”22000 - Balance”.

2. Unntak fra 3.3.3 Virksomhetens kontoplan. GIEK har midlertidig dispensasjon til 31.12.2016 fra å følge standard kontoplan for fondsregnskapene, jf. brev av 11.11.2014 1. feb 2021 tjenester med bakgrunn i endring i standard kontoplan. aktuell for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen  31. des 2020 Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for DFØ. statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og  1.

Mer information om BAS, deras kontoplan och andra produkter hittar du på bas.se. BAS-kontoplanen för 2021. 1 Tillgångar. 2 Eget kapital och skulder. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

Standard. NOK 550,00 (excl.

De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Mer information om BAS, deras kontoplan och andra produkter hittar du på bas.se.