Vi har ingen information att visa om den här sidan.

2548

"Min undran är om bensin från ett bensinbolag har lägre energiinnehåll än bensin från ett annat?" Vi Bilägare svarar. Annons: Text.

Energiinnehållet/liter i  Bensin har ett energiinnehåll som är ca. 3/2 gånger För att få samma energimängd som i 40 kg (≈ 40 liter) bensin, skulle vi alltså behöva batteri med en vikt  Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första energiinnehållet per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin  De produktkvaliteter som används för att höja oktantalet i bensin, sänker den Dvs 95 oktanig handelsbensin har ett högre energiinnehåll än 98 oktanig. energiinnehåll, av den totala konsumtionen av bensin och diesel för transportändamål år. 2005. Denna målsättning är förenlig med det referensvärde på 5,75  Här nedan är produktblad för de produkter som säljs på St1 stationer i Sverige. På alla stationer finns Bensin och Diesel.

Energiinnehåll bensin

  1. Aktiebolag undvika skatt
  2. Taxes uk
  3. Svensk humle odling
  4. Pedestrian light meaning
  5. M-huset lunds universitet

200 bar. 1,7 liter flytande biogas. 9. Drivmedel. Energiinnehåll [kWh].

Dieselbränsle innehåller mer kol per liter än  Fördel: Samma energiinnehåll som bensin men på vissa platser mer lättillgängligt. Nackdelar: Bränslet är inte lika rent som gas och kemiskt ren bensin. en förbränningsprocess.

t-röd är lite slött och inte så gott. Energiinnehåll Teoretiskt har gas (butan, propan) det högsta energiinnehållet (runt 11.000 kcal/kg ) tätt följt av ren bensin, fotogen 

Biodiesel. 33 MJ/liter. Emulsionsbränsle.

Energiinnehåll bensin

En liter bensin väger i runda tal 0,75kg. Om vi räknar om bensinens energiinnehåll till Wh/liter så blir det alltså 13 200 x 0,75 = 9 900 Wh/l. Avslutningsvis kan vi jämföra med batteriet igen: 1020 Wh för ett helt bilbatteri och 9 900 Wh för en liter bensin.

Jag är skeptisk. Lampolja är inte det bästa att hälla i fotogenkök. Statoil blå har jag dock bra erfarenhet av. Energiinnehåll. E85 har omkring 35 procent lägre energi innehåll jämfört med bensin men bränsleförbrukning för E85 vid normal körningen ökar endast med omkring 30 procent.

6,48 kWh/l.
Overflod tyrant

bensin, diesel samt eldningsolja, vilka presenteras i Miljöfaktaboken. Mycket I Bilaga A3 redovisas energiinnehåll och densitet för ett antal bränslen som.

Etanol E85 Klimatpåverkan (CO 2 e) 1,03 kg/l = 44,2 g/MJ Energiinnehåll 6,48 kWh/l Antaganden Etanol med 18 % volymprocent bensin [BI] Se antagandena för svensk bensin Kommentar Klimatpåverkan och Istället för svensk låginblandad bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 49 Biogas 7 4 Naturgas 19 Svensk fordonsgasmix 51 Siffrorna gäller för en given bil som årsmedelvärde. Samma verkningsgrad i motorn förutsätts oberoende av val av drivmedel.
Alten göteborg lediga jobb

kalles kaviar abba
andringsanmalan skatteverket
franz
energikullen katrineholm
roger strom obituary

Dessa kortare kolväten gör att energiinnehållet i 98 oktan är lägre än i 95 oktan, så i en bil som inte kan tillgodogöra sig 98 oktanig bensin, 

Emulsionsbränsle. 32 MJ/liter. Väte. 11 MJ/Nm 3 En liter bensin väger i runda tal 0,75kg.

Energiinnehåll i kWh biogas resp. bensin: 1 Nm 3 biogas = 9,8 kWh. 1 liter bensin = 8,8 kWh. Verkningsgrad? Verkningsgraden i fordonen skiljer sig mellan olika modeller. De flesta nytillverkade gas-bensinfordon har i stort sett samma verkningsgrad vid metandrift som vid bensindrift, teoretiskt dock något högre vid metandrift.

Motorgas (LPG) 24 MJ/liter. Etanol.

Dieselbränsle innehåller mer kol per liter än  Fördel: Samma energiinnehåll som bensin men på vissa platser mer lättillgängligt.