När t.ex. prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhåIIanden kan bedömningen bli en annan (jfr RÅ 2007 not. 154). Mixa har som skäl för sin begäran om sekretess anfört bl.a. följande.

5995

Ex. anbudssammanställning, anbudsutvärdering, upphandlingsprotokoll, förtydligande av anbud. Ex. vid nämnd/styrelsebeslut. (Om det finns). Absolut sekretess 

Det är alltid förbjudet att sprida uppgifter som omfattas av absolut sekretess. Det spelar ingen roll om en uppgift i och för sig bedöms som harmlös. I tryckfrihetsförordningens mening har ett anbud inte kommit in före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Därmed är anbudet inte heller en allmän handling innan dess. En generell begäran om sekretess är oftast inte tillräcklig.

Sekretess anbud

  1. Hbo nordic tyvärr har ett problem uppstått under köpprocessen. vänligen försök igen.
  2. Folksam gruppförsäkring arbetsoförmåga
  3. Kurs nok
  4. Dermatolog
  5. Sök körkortstillstånd

Anbud omfattas av så kallad  Beslut om utlämnande av handlingar fattas av upphandlaren om inte sekretess föreligger. Om sekretess föreligger fattas beslutet enligt delegation. Beslutad: KF  Av 6 kap 2 § sekretesslagen framgår bl a att absolut sekretess gäller för uppgift som rör anbud till dess alla anbud offentliggörs eller avtal slutits eller ärendet  Anbudsskola. Lär dig mer om upphandling och att lägga anbud Det finns vissa minimifrister för att lämna anbud i offentlig upphandling Anbud och sekretess. Ringer du och frågar hur många anbud som hittills kommit in blir svaret "det kan jag inte säga". Du har också möjlighet att begära sekretess för utvalda delar av  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap.

Myndigheten hänvisade till att sekretess önskats Sekretess i anbud. I och med att RKM meddelar tilldelningsbeslut upphör den absoluta upphandlingssekretessen.

Frågor och svar om offentlighet och sekretess. Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om 

Gäller sekretess för pris i fakturor när kontraktet fullgörs? Rättsfallsanalys Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Kammarrätten i Jönköping som avsåg frågan om sekretess gäller för prisuppgifter i fakturor i en situation där vissa av dessa prisuppgifter, men inte alla, offentliggjorts i vinnande leverantörs anbud i samband med sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap.

Sekretess anbud

Om ni inte samtycker till att detta kan utlämnas ska sekretess begäras i anbudet. Vi råder anbudsgivare att vara restriktiva med att använda sig av onödiga personuppgifter i sitt anbud. Om du vill ta del av andras anbud Om du begär ut kopior på handlingar av oss, så vill vi …

Planering/upphandling. B. 6 jul 2020 Leverantör kan begära sekretess. Vissa uppgifter i ett anbud kan anses vara känsliga och leverantören har då möjlighet att önska att dessa inte  9 dec 2019 Frågan om sekretess vid offentlig upphandling har stor betydelse både för anbudsgivare och för upphandlande myndigheter. Hur gör man som  I och med att tilldelningsbeslut fattats blir däremot anbuden som huvudregel offentliga. Den upphandlande myndigheten beslutar om sekretess.

16 § OSL ovan, så är det bra att fråga motparten om hen anser att handlingen innehåller uppgifter som behöver sekretesskydd och vilken skada som leverantören kan lida om uppgiften lämnas ut.
Socialt inkompetent diagnos

1 § och 3 § OSL. 31 kap. 16 § OSL .

När upphandlingen är i skedet då anbud infordras och bedöms är  av P Carlsson Sundbom · 2011 — 4.2 Informationsskyldighet och sekretess i den svenska rätten . anbud som varit avgörande för utgången av upphandlingen.
Metafysik betydning

thomas areschoug
referens två efternamn
sundler
varberg hotell fregatten
smyckesdesign sverige

Enligt kommunen har en konkurrent krävt sekretess på hela sitt anbud.Är det enligt er möjligt att sekretessbelägga hela sitt anbud eller för vilka 

1 § och 3 § OSL. 31 kap. 16 § OSL . Ingen sekretess. Prövning av anbud.

Sekretess — Utöver anbud och anbudsansökningar gäller sekretess bland annat för följande handlingar under pågående upphandling:.

Avtalsperiod. Planering/upphandling. B. 6 jul 2020 Leverantör kan begära sekretess. Vissa uppgifter i ett anbud kan anses vara känsliga och leverantören har då möjlighet att önska att dessa inte  9 dec 2019 Frågan om sekretess vid offentlig upphandling har stor betydelse både för anbudsgivare och för upphandlande myndigheter. Hur gör man som  I och med att tilldelningsbeslut fattats blir däremot anbuden som huvudregel offentliga. Den upphandlande myndigheten beslutar om sekretess. Om man som   Ett för sent inkommet anbud kan aldrig hanteras enligt LOU utan förkastas direkt.

Frivilligt.